ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม

แหล่งเรียนรู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาและพัฒนาหอยเป๋าฮื้อแห่งแรกและแห่งเดียวของเมืองไทย ซึ่งตอบโจทย์คนรักสุขภาพและความงามได้เป็นอย่างดี โดยจากจุดเริ่มต้นนั้น ภูเก็ตเป๋าฮื้อ ฟาร์ม ได้เริ่มทำการเพาะเลี้ยงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และพยายามสร้างกระบวนการที่ครบวงจร ตั้งแต่เพาะเลี้ยง จนกระทั่งไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ

สำหรับหอยเป๋าฮื้อที่นำมาเพาะเลี้ยงในฟาร์มนั้น เป็นสายพันธุ์ Haliotisdiversicolor จากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ซึ่งหอยเป่าฮื้อนี้จัดเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนสูง และสารอาหารอื่น ๆ สูง มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย และหลังจากนั้นได้มีการก่อตั้งกลุ่มบริษัทเป๋าฮื้อ ภูเก็ต ขึ้นมา ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดย น.สพ. สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน สพญ. ปานใจ เหมืองสิน พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand