เตรียมพร้อม ‘เพชรบุรี…ดีจัง ยังเป็นๆ’ เทศกาลศิลปชุมชน

จ.เพชรบุรี แถลงข่าวเตรียมเปิดปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์เทศกาลศิลปชุมชน “เพชรบุรี…ดีจัง ยังเป็นๆ” ณ บริเวณลานกิจกรรมตลาดริมน้ำ อำเภอเมืองเพชรบุรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว เปิดปฏิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ เทศกาลศิลปะชุมชน “เพชรบุรี ดีจัง ยังเป็นๆ” ภายใต้แนวความคิด ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต กิจกรรมดังกล่าวเยาวชนเครือข่ายเพชรบุรี

ดีจัง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น เปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้เล่าเรื่อง เป็นสนามให้ทุกคนได้เรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความหมายใหม่ให้สังคม โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานราชการ องค์กร บริษัทเอกชน ชุมชนในพื้นที่จัดงานร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานการแถลงข่าว ได้กล่าวด้วยความชื่นชม ถึงกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่มีถึง 47 เครือข่ายที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์นี้ จังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างนี้เต็มที่ทางด้านเทศบาลเมืองเพชรบุรี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth